Home » » Có phải xây nhà năm nhuận thì tốt?

Có phải xây nhà năm nhuận thì tốt?

Hỏi: Năm nay là năm nhuận. Tôi nghe nói xây nhà, mua nhà vào năm nhuận là tốt vì năm nhuận mang lại sự sung túc, no đủ? - Nguyễn Văn Hà (Hà Nội).

Trả lời:
Ông Nguyễn Đức Phường, chuyên gia nghiên cứu về thiên văn - vũ trụ, Đại học Quốc gia Hà Nội: Không có cơ sở khoa học nào cho thấy có mối liên hệ giữa việc mua nhà, xây nhà với năm nhuận. Việc phân chia năm nhuận dựa vào quy luật vận động tự nhiên của Trái Đất xoay quanh Mặt Trời. 
Việc phân chia năm nhuận của các nhà khoa học nhằm điều chỉnh lại mùa vụ cũng như quy luật vận động của Trái Đất cho phù hợp. Như vậy, quan điểm năm nhuận mang lại sự sung túc, no đủ là không chính xác. Sự xuất hiện của năm nhuận hoàn toàn không có mối liên hệ với các yếu tố tâm linh, cũng như không có mối liên hệ nào với việc mua nhà, xây nhà theo phong thủy như thường nói...
(Theo Kiến thức) 
Chia sẻ bài viết: :
 
Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội