Home » , » Thủ tục pháp lý và tiến độ thanh toán dự án chung cư Diamond flower tower

Thủ tục pháp lý và tiến độ thanh toán dự án chung cư Diamond flower tower
Pháp lý:


Tổng Giá Bán Căn Hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%, nhưng chưa bao gồm các khoản sau:
-         Các khoản thuế trước bạ, phí, lệ phí và chi phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho Căn Hộ của Bên Mua. Các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí này do Bên Mua chịu. Chi phí kết nối lắp đặt các thiết bị để cung cấp các dịch vụ cho Căn Hộ gồm: dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình, và các dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng riêng cho Căn Hộ. Các chi phí này do Bên Mua trực tiếp trả cho đơn vị cung ứng dịch vụ phù hợp với quy định của Hợp Đồng này.
-         Phí Quản Lý Hàng Tháng mà Bên Mua có trách nhiệm nộp cho Công Ty Quản Lý sau khi nhận bàn giao Căn Hộ.
-         Các chi phí khác liên quan đến Hợp Đồng này sẽ do Bên Mua trả (nếu có)
-         Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mệnh giá đồng tiền Việt nam thì số tiền còn lại chưa thanh toán cho bên A sẽ được quy đổi giá trị tương đương với đồng đô la Mỹ tại thời điểm Nhà nước thay đổi mệnh giá.         


Hình thức thanh toán

Tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng này đều phải trả bằng tiền đồng Việt Nam. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được Bên Mua trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên Bán như đã nêu ở phần giới thiệu về Bên Bán hoặc các thỏa thuận khác nếu có.

Tiến độ thanh toán:

Stt
Đợt thanh toán
Thời điểm
Tỷ lệ
Số tiền
( VNĐ)
Ghi chú
1
Đợt 1
Ngay khi ký hợp đồng
30%


2
Đợt 2
Tháng 5/2014
20%

Thanh toán trước ngày mồng 07 hàng tháng
3
Đợt 3
Tháng 7/2014
20%

4
Đợt 4
Tháng 9/2014
10%

5
Đợt 5
Bàn giao căn hộ
18%

Và 2% phí bảo trì
6
Đợt 6
Nhận sổ đỏ
2%


Chia sẻ bài viết: :
 
Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội