Home » , » Ngũ hành của các tầng nhà cao tầng

Ngũ hành của các tầng nhà cao tầng

chon-tang-chung-cu

Dựa vào tính chất xung khắc của Ngũ Hành: Kim> Mộc> Thổ> Hỏa> Kim, người mua căn hộ chung cư cao tầng có thể chọn tầng thích hợp với mệnh trạch của mình.
Hướng của nhà chung cư coi như hướng chung của mọi căn hộ trong chung cư. Vì vậy theo trường phái Bát Trạch chỉ cần chú ý chọn hướng của tòa nhà chung cư phù hợp với mệnh trạch của chủ nhà là được
Các tầng 1,6,11,16,21 : Hành Thủy
Các tầng 2,,7,12,17,22: Hành Hỏa
Các tầng 3,8,13,18,23 : Hành Mộc
Các tầng 4,9,14,19,24: Hành Kim
Các tầng 5.10.15.20,25: Hành Thổ

Chia sẻ bài viết: :
 
Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội