Home » , » Địa hình thập phú

Địa hình thập phú

 Thế nào là địa hình thập phú

Thập phú (10 giàu) là một trong mười bí quyết của Cửu Ca(9 khúc ca).Thầy phong thủy đã soạn ra Cửu ca để hình dung 10 kiểu địa hình đẹp về long huyệt,sa,thủy,coi đó là đất tốt để xây nhà, xây mộ, con cháu giàu có. Đó là:
1) Nhất phú minh đường cao lớn(rộng lớn)
Minh đường cao lớn có nghĩa là vùng đất trước mộ rộng lớn, chứa nổi vạn người, con cháu làm quan to giàu có.
2) Nhị phú khách chủ cùng nghênh(nghênh đón)
Triều sơn(núi trước mộ ở xa) gọi là khách , huyệt mộ gọi là chủ cùng hướng về nhau.
3) Ba phú giáng long phục hổ(rồng bay hổ phục)
Giáng long phục hổ : thế núi, thế đất như rồng cuộn từ trên trời lao xuống, xuống hổ nằm phục vồ mồi, hoặc tả thanh long, hữu bạch hổ thuần phục bảo vệ huyệt mộ
4) Tứ phú mộc tước huyền chung(sẻ gỗ chuông treo)
Mộc tước chỉ chu tước ở núi trước mộ như chuông treo linh động tròn trĩnh không lệch không xiên
5) Ngũ phú, ngũ sơn tủng nú(5 ngọn núi đẹp cao sừng sững)
Ngũ sơn chỉ các núi từ phát mạch đến núi gò có huyệt mộ như Thái Tổ Sơn, Thiếu Tổ Sơn, Phụ Mẫu Sơn và hai ngọn Án Sơn,Triều Sơn.

6) Lục phú, tứ thủy quy triều(4 dòng nước chảy về)
Tứ thủy chỉ nhiều dòng nước đều chảy về minh đường
7 )Thất phú, sơn sơn chuyển cước(chân núi ôm mộ huyệt)
Sơn sơn chỉ các núi, chuyển cước chỉ chân núi ôm huyệt mộ
8) Bát phú lĩnh lĩnh nguyên phong(các núi đầy đặn)
Lĩnh lĩnh chỉ các núi đầy đặn, tròn và đẹp kỵ lệch, méo.
9) Cửu phú long cao bao hổ(gò Thanh Long bao gò Bạch Hổ)
Long cao bao hổ:gò Thanh Long dài vươn bao tới gò Bạch Hổ
10) Thập phú thủy khẩu khẩn bế(cửa sông đóng chặt)
Thủy khẩu tức cửa sông, khẩu bế chỉ đóng chặt, có đóng thì nước không đi.
Chia sẻ bài viết: :
 
Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội