Home » , » Mặt bằng căn hộ chung cư the pride

Mặt bằng căn hộ chung cư the pride

Chung cư The Pride gồm các căn hộ diện tích từ 74 – 80 – 86 – 97 – 101 -145 m2   và Penhouse từ 343,64 – 349,88m2 được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp với đồng bộ nội thất theo phong cách Châu Âu. The Pride trang bị cho cư dân của mình đầy đủ các dịch vụ của một cuộc sống văn minh. Các căn hộ The Pride sẽ được chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2013.
  • Căn hộ loại A: Diện tích 145,9m2, gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, bếp + khách + ăn + Logia được bố trí như sau:
+ Phòng ngủ chính: 26,5 m2          + WC1: 5,5 m2
+ Phòng ngủ 2: 19,7 m2          + WC2: 3,74m2
+ Phòng ngủ 3: 19,9 m2          + WC3: 4,52m2
Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 54 m2. Căn hộ có 2 Lô gia với tổng diện tích rộng 12 m2.
Can-ho loai-A-Chung-Cu-The-Pride-Hai-Phat
                                                       Căn hộ loại A: Diện tích 145m2 

  • Căn hộ loại B1: Diện tích 97,55m2, gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, bếp + khách + ăn + Logia.
Phòng ngủ chính rộng 19m2, WC rộng 5,5 m2, hai phòng ngủ phụ rộng 12,2m2 và 13,6m2. Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 40 m2. Căn hộ có 1 Lô gia rộng 5,3 m2.

Can-ho-loai-B1-chung-cu-the-pride
                                                 Căn hộ loại B1: Diện tích 97,5m2

  • Căn hộ loại B2: Diện tích 101,9m2, gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, bếp + khách + ăn + Logia.
Phòng ngủ chính rộng 15m2, WC rộng 5,5m2, phòng ngủ 2 và 3 rộng 12,2m2 và 13,6m2, phòng ngủ 2 được trang bị nhà vệ sinh rộng 5,4 m2. Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 43 m2. Căn hộ có 1 Lô gia rộng 4,3 m2.
Can-ho-loai-B2-chung-cu-the-pride

                                         Căn hộ loại B2: Diện tích 101,9m2

  • Căn hộ loại C1: Diện tích 74,14m2, gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, bếp + khách + ăn + Logia.
Phòng ngủ chính rộng hơn 16 m2, WC rộng 3,5 m2. Không gian sinh hoạt chung rộng rãi gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn được bố trí cùng nhau với tổng diện tích gần 25 m2. Ngoài ra căn hộ có 01 Lô gia rộng 4,5 m2.
Can-ho-loai-C1-chung-cu-the-pride
                                              Căn hộ loại C1: Diện tích 74,14m2
  • Căn hộ loại C2: Diện tích 80,65m2, gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, bếp + khách + ăn + Logia.
Phòng ngủ chính rộng 16,5 m2, WC rộng 5,5 m2. Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 34 m2. Căn hộ có 1 Lô gia rộng 4,45 m2.
can-ho-loai-C2-chung-cu-the-pride
                                                   Căn hộ loại C2: Diện tích 80,65m2
  • Căn hộ loại C3: Diện tích 88,06m2, gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, bếp + khách + ăn + Logia.
Phòng ngủ chính rộng 15,5 m2, WC rộng 6,4 m2. Không gian sinh hoạt chung gồm tiền phòng, phòng khách, phòng ăn và bếp với tổng diện tích hơn 40 m2. Căn hộ có 2 Lô gia với tổng diện tích 7,5 m2.
Can-ho-loai-C3-chung-cu-the-pride
Căn hộ loại C3: Diện tích 88,06m2
 Penhouse A: Diện tích 343,64m2
 
Penhouse-loai-A-chung-cu-the-pride
Penhouse A, diện tích 343,64m2

 Penhouse B: Diện tích 349,88m2
Penhouse-loai-B-chung-cu-the-pride
Penhouse B, diện tích 349,88m2
 
Chia sẻ bài viết: :
 
Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội