Home » » Mặt bằng căn hộ Diamond flower tower

Mặt bằng căn hộ Diamond flower tower

 • Mặt bằng căn hộ điển hình dự án chung cư Diamond flower tower

Mat-bang-tong-the-cac-can-ho
Mặt bằng tổng thể các căn hộ tại dự án chung cư diamond flower tower
 •  Mặt bằng căn hộ số 01- 04- 07- 10- Diện tích từ 162 đến 174m2-Gồm 76 căn hộ chung cư Diamond flower tower.

mat-bang-can-ho-01-chung-cu-diamond-flower-tower
Mặt bằng căn hộ số 01

mat-bang-can-ho-04-chung-cu-diamond-flower-tower
Mặt bằng căn hộ số 04mat-bang-can-ho-07-chung-cu-diamond-flower-tower
Mặt bằng căn hộ số 07
mat-bang-can-ho-10-chung-cu-diamond-flower-tower
Mặt bằng căn hộ số 10
 •  Mặt bằng căn hộ số 02-03-08-09-Diện tích 120.19m2- Gồm 76 căn hộ chung cư Diamond flower tower.

mat-bang-can-ho-02-chung-cu-diamond-flower-tower
Mặt bằng căn hộ số 02
mat-bang-can-ho-03-chung-cu-diamond-flower-tower
Mặt bằng căn hộ số 03
mat-bang-can-ho-08-chung-cu-diamond-flower-tower
Mặt bằng căn hộ sô 08
mat-bang-can-ho-09-chung-cu-diamond-flower-tower
Mặt bằng căn hộ số 09

 • Mặt bằng căn hộ số 05- 06- 11-12( Diện tích từ 119-125m2)- gồm 72 căn hộ chung cư diamond flower tower.

  mat-bang-can-ho-05-chung-cu-diamond-flower-tower
  Mặt bằng căn hộ số 05
  mat-bang-can-ho-06-chung-cu-diamond-flower-tower
  Mặt bằng căn hộ số 06
  mat-bang-can-ho-11-chung-cu-diamond-flower-tower
  Mặt bằng căn hộ số 11
  mat-bang-can-ho-12-chung-cu-diamond-flower-tower
  Mặt bằng căn hộ số 12

    Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban quản lý dự án: 

  Vũ Văn Quang
  Phụ trách Kinh Doanh
  Siêu th D án Bt đng sn
  Mobile : 0989 117 614
  ******************************************

  CÔNG TY C PHN BT ĐNG SN TH K
  Add: 137 Nguyn Ngc Vũ – Cu Giy – Hà Ni
  Tel: (+84) 6263 6688 – Fax: (+84) 6281 4195
Chia sẻ bài viết: :
 
Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội Chung cư Hà Nội